Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Ocenění Bisnode „AAA“ CZECH Stability Award

S T A K O  společnost s ručením omezeným byla pro rok 2018  oceněna nejvýznamnějším certifikátem Bisnode  „AAA“ CZECH Stability Award.

Toto ocenění  je vydáváno pod záštitou sdružení Czech Top 100 a řadí společnost mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České Republice!

Jsme tímto oceněním velmi potěšeni a zároveň hrdí na naši společnost.

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 2017 1.místo

Historicky první ročník soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ zná své vítěze. Porota na základě ekonomických výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně 200 milionů korun a více než 50 zaměstnanci ocenila nejlepší společnosti ze všech 14 krajů České republiky. Kritériím projektu odpovídalo v letošním roce 1306 firem, jež vybral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Společnost STAKO se stala ČESKÝ LÍDR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017!

 Medailonek naší společnosti STAKO najdete zde http://www.oceneniceskychlidru.cz/videos/detail?videoId=21

Stavba roku 2016

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum získalo cenu STAVBY ROKU 2016

Dne 13.10.2016 získala stavba NATURA PARK Pardubice Cenu státního fondu životního prostředí a centra pasivního domu v soutěži STAVBA ROKU 2016.

Společnost STAKO pod vedením pana stavbyvedoucího Ing. Milana Petiry dokončilo a předalo v červnu 2015 environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum v Pardubicích. Novostavba poskytuje výstavní, vzdělávací, výchovné a osvětové prostory, je zde zřízeno návštěvnické a informační centrum pro veřejnost a trvalá expozice o přírodě.

Architektonický návrh vytvořil arch. Tomáš Med.

Provoz objektu je navržen do tří podlaží:

1.PP - v nejnižším podlaží, z části krytém zemí, se nachází multifunkční sál s expozicí věnovanou fauně, který svým sníženým parapetem oken přímo navazuje na terén.
1.NP - hlavní přístup je z promenády a cyklostezky po nábřeží Chrudimky. tento vstup vede do prostředního patra, kde je umístěno administrativní zázemí a informační centrum - expozice je tak v přímém kontaktu s kolemjdoucími.
2.NP - nejvyšší podlaží nabízí dva multifunkční sály zaměřené na expozici a promítání

Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2016

Stavba Elektrárna Mostek

Projektant: JIKA-CZ s.r.o.a ILD CZ s.r.o.
Investor: Mostek Energo s.r.o.

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2016

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2015

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR Hradec Králové a Českou komorou architektů udělil dne 27.10.2015 zhotoviteli společnosti STAKO
Čestné uznání v soutěži STAVBA ROKU Královéhradeckého kraje 2015 za Revitalizaci továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání - bývalá továrna Vertex, Wonkova ulice Hradec Králové.

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2013

Událost roku Hradce Králové 2012

ZASTUPITELSTVOMĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ udělilo titul Událost roku Hradce Králové 2012

Otevření sportovního areálu Bavlna

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011

V kategorii domy pro bydlení a rodinné domy stavbě Obytný soubor „ZA TERRONICEM“, Hradec Králové stavba bytového domu A a B

Projektant: Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: STAKO společnost s ručením omezeným

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011

V kategorii stavby občanské vybavenosti stavbě Divadlo DRAK v areálu TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové

Projektant: Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: STAKO společnost s ručením omezeným

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2009

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2008

Stavba roku 2006

Stavba roku 2006 v kategorii Domy pro bydlení a rodinné domy za realizaci zakázky "Obytný soubor Plachta sever Hradec Králové - 1.etapa"
Cena byla udělena dne 13.11.2006 v Hradci Králové udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.
Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: IPB Real, a.s.

Stavba roku 2004

Stavba roku 2004 v kategorii stavby občanské vybavenosti za realizaci Rekonstrukce a dostavby „Porodnicko-gynekologické kliniky v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové"
Cena byla udělena dne 5.10.2004 v Hradci Králové hejtmanem Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Projektant stavby: ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook