STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Rekonstrukce objektů FN Hradec Králové

Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Stavební úpravy ORL
Úprava prostorů 2.patra části jižního křídla starší budovy pavilonu ORL - oční. Nové řešení bylo navrženo s ohledem na lepší provozní řešení, vycházející z daného prostoru. Vybouraly se příčky a otvory pro prostupy potrubí VZT, podlahy až na nosnou konstrukci, stávající obklady, dveřní ocelové zárubně, zařizovací předměty, radiátory ÚT, vestavěné skříně, parapety. Poté provedeny nové rozvody ZTI, topení, elektro, medicinální plyny, měření a regulace, počítačová a telefonní síť a vzduchotechnika, podlahy, příčky z SDK opatřeny keramickým obkladem a na operačním sále baktericidním nátěrem STERIDEX, podhledy kazetové 600 x 600 mm v provedení HYGIENIK, instalovány automatické dveře na operační sál, podlahy na operačním sále a v přípravně provedeny jako elektrostaticky vodivé bezesparé s fabionem PVC TARKETT. V rámci díla byla provedena nová elektro přípojka z trafostanice na operační sály včetně výměny trafa 630kVA – výrobce ELIN.

Radiologická klinika, diagnostické centrum, stavební úpravy pro magnetickou rezonanci II.
Rekonstrukce stávajícího Diagnostického centra s úpravami fasád, rekonstrukce části 1. nadzemního podlaží objektu neurochirurgie, demolice stávajícího a zřízení nového propojovacího krčku mezi těmito objekty. Spojovací krček je nepodsklepený přízemní s plochou střechou, součástí stavby byly úpravy vnějších ploch a přípojky inženýrských sítí, plocha ze zatravňovacích tvárnic určená pro výhledovou manipulaci a technologickým zařízením (při výměně MR II.), dílčí úpravy komunikací v oblasti vstupu do radiodiagnostiky, přípojky NN, úprava veřejného osvětlení v nástupním prostoru, přeložka stávajícího kabelu NN.

Tkáňová ústředna
Rekonstrukce a stavební úpravy, bourací práce, nové přípojky kanalizace, vody, elektroinstalace a nová přípojky pro ÚT, do objektu zavedena počítačová síť. TÚ obsahuje dvě oddělení, kryokonzervační provoz a lyofilizační laboratoř. Prostory pracovišť jsou plně klimatizovány. Vzhledem k vysokým nárokům na čistotu prostředí v laboratořích s třídou čistoty „B“, byly použity jako dělící stěny „FARMA příčky“ – GEA, s prokládacími aktivními skříněmi. V laboratořích je třída čistoty ovzduší „B“, „C“, v přilehlých prostorech filtrech a přípravnách „C“. V laboratořích je jeden laminární box, který má třídu čistoty „A“. Čisté laboratoře mají stěny i strop plynotěsné, podlahy bezesparé, stěny opatřeny baktericidním nátěrem. Tyto super čisté prostory jsou v tř. „A“ a „B“, vč. laminárních boxů – PULSKLIMA LIBEREC.

Dílčí úpravy čisté strany sterilizace nástrojů v chirurgickém pavilonu
Stavební úpravy v objektu sterilizace nástrojů, v 1.NP, v chirurgickém pavilonu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Bourací práce, začištění povrchu zdiva po vybourání, keram. obklad, úprava elektrorozvodů, osazena jímka na kondenzát - napojena na kanalizaci, propojení vyvíječe páry se sterilizátory, ZTI, EL, ÚT, MaR.

I. interní klinika, úpravy 1.NP, oddělení kardiovaskulární diagnostiky
Stavební úpravy uvnitř objektu I. Interní kliniky v levém křídle 1.NP, vyšetřovna elektrofyziologie, kardiologické pracoviště s nainstalovaným angiografickým kompletem. Stavební úpravy zasáhly do prostor 1.NP, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky. ZTI, EL, vzduchotechnika, MaR, chlazení, ÚT, rozvody medicinálních plynů.

Stavební úpravy v suterénu Krajské transfůzní oddělení – mrazící box na krevní plazmu
Vybudování nových prostor pro ukládání krevní plazmy. Přeložení kanalizace, vody, plynu, vybouraly se stávající podlahy vč. podkladní betonové desky v místě navrženého mrazícího boxu, dále otvor ve střední nosné zdi pro zpřístupnění mrazícího boxu. Práce spočívaly ve vytvoření betonové plochy, podlaha byla snížena asi o 60 cm, vodorovné konstrukce jsou stávající, došlo k přeložení stávajícího rozvaděče elektro a přeložení stávajícího hydrantu, příčky cihelné POROTHERM, podlahy v boxu z nerezového plechu na vodovzdorné překližce, v předsíni a ve strojovně keramická dlažba, byla provedena izolace proti vodě. Součástí díla bylo provedení chladící technologie pro mrazírnu krevní plazmy včetně mrazírenského boxu. 

Rekonstrukce stomatologické kliniky

Rekonstrukce dětské klininy

 

Zpět na seznam
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.