Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Rekonstrukce Galerie moderního umění

Stavební práce na Galerii moderního umění na Velkém náměstí se výrazně posunuly dopředu. Přesvědčte se sami.

Jak probíhají stavební práce na Galerii moderního umění?

Začátkem července jsme se byli podívat, jak pokračuje rekonstrukce Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové a byli jsme velmi mile překvapeni..

Stavbou nás provedl pan stavbyvedoucí Ing. Josef Radvan a díky němu jsme získali podrobné informace. I když to na první pohled z venku nevypadá, budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Každý den zde pracuje okolo 60 lidí různých profesí.

Dokončují se vnitřní keramické obklady, probíhá nátěr historických stropů ve 2.NP, restaurování dřevěných a kovových prvků (dveře, zábradlí), dokončují se betonáže podlah.
Nyní se montuje konstrukce vzduchotechniky, která bude přímo uměleckým dílem pod názvem " křídla vážky ".

Postupně se vyměňují všechna okna a střešní krytina. Na východní straně v Úzké ulici je dokončená 1.etapa fasády a sundané lešení. Uvnitř budovy jsou dokončené vnitřní omítky a dodělávají se interiéry.

Po celou dobu musíme velmi úzce spolupracovat s Národním památkovým ústavem. Postupným snímáním povrchových vrstev štukové výzdoby stropů a stěn byla objevena původní barevná výzdoba z počátku 20. století. Vitrážová okna jsou demontována a čeká je složitá následná restaurace.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook