Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Novostavba transfúzního oddělení Fakultní nemocnice HK

Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

V areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové STAKO začalo v srpnu 2019 realizovat výstavbu nového objektu transfuzního oddělení.

Budova za zhruba 140 milionů korun se nachází na místě již nevyhovujících objektů, které byly zdemolovány. Stavební práce by měly být dokončeny do konce října roku 2020.

Nyní je dokončená stavba střešní konstrukce, probíhá montáž oken, sádrokartonových příček a vnitřních rozvodů.

Úprava zpevněných a parkovacích ploch je plánována až po dokončení stavby. Nová budova nabídne nejen moderní zázemí pro odběry krve, ale i odpovídající zázemí pro zpracování krve a jejich složek. Nemocnice na stavbu získala dotaci ve výši zhruba 70 procent ze státního rozpočtu, zbytek uvolní z vlastních zdrojů.

Stavbu koordinuje a řídí pan Ing. Petr Kaisrlík

Zpět na seznam
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook
123movies