Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Novostavba haly kovodílny Hořické strojírny

21.04.2020

Společnost STAKO vyhrála novou zakázku na novostavbu haly kovodílny v areálu Hořických strojíren.


Demoliční a stavební práce započaly v dubnu tohoto roku a celá hala bude koncem roku 2020 dokončena.

Jedná se o montovaný železobetonový skelet opláštěný kovovými sendvičovými panely a povlakovou krytinou s tepelnými izolacemi na ocelovém trapézovém plechu.


Stavbu řídí pan stavbyvedoucí Vojtěch Špaček.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook
123movies