Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Bytový soubor Rezidence Na Plachtě Hradec Králové

STAKO staví bytový soubor Rezidence Na Plachtě.

V dubnu 2015 začalo STAKO, jako generální dodavatel staveb, stavět bytový soubor Rezidence Na Plachtě, který se nachází v sousedství areálu společnosti Petrof .

Částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě vyroste na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše. Bytový soubor celkem dvaceti čtyřpodlažních bytových domů, od viladomů s devíti byty až po větší bytové domy s třiceti bytovými jednotkami, vznikne postupně v několika etapách .

Všechny budovy, resp. části obytného souboru, jsou koncipovány jako různorodé objekty s odlišným členěním, materiálovým řešením fasád a velkou variabilitou půdorysů a velikostí jednotlivých bytů.

V první etapě již vzniklo celkem čtyřicet sedm bytových jednotek. Ve druhé etapě, která byla zahájena v říjnu 2015, přibydou další dva objekty – jeden menší viladům s devíti byty a jeden větší objekt s dvaceti devíti bytovými jednotkami, celkem třicet osm bytových jednotek.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook